Szlak  kajakowy Baryczą jest stosunkowo łatwy, a krajobrazowo bardzo atrakcyjny, choć kręty . Rzeka nie jest głęboka, a miejscami trzeba pokonać powalone  do wody drzewa  jak też z przeprawy  przez progi oraz jazy co uatrakcyjnia każdy spływ.

Spływ z Potaszni do Sławoszowic

  • miejsce wodowania: most na drodze Potasznia/Gądkowice
  • długość: ok. 16km
  • czas płynięcia: 4-5 godz.
  • przenioski: Jaz Bolko, Jaz Gądkowice
  • koniec spływu: Jaz Sławoszowice

Spływ z Milicza do Sułowa

  • miejsce wodowania: przystań Milicz
  • długość: ok. 11 km
  • czas płynięcia: 3-4 godz.
  • przenioski: brak
  • koniec spływu: Jaz Sułów

 

 

Przygodę z kajakiem najlepiej zacznij w Dolinie Baryczy