Akcja Czysta Barycz :)

Akcja Czysta Barycz :)

W czwartek 20 września odbyła się 12. edycja akcji edukacyjno-ekologicznej pn. „Czysta Barycz”. W przedsięwzięciu organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” udział wzięli przedstawiciele lokalnych placówek edukacyjnych, jednostek samorządowych oraz właściciele wypożyczalni kajaków.Czysta Barycz” jest akcją